K2_THE_LATEST

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во јули 2020 година, во однос на јули 2019 година, изнесува 108.5.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Образование (12.7 %), Информации и комуникации (12.4 %) и Дејности на здравствена и социјална заштита (12.3 %).

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (9.1 %), Уметност, забава и рекреација (7.1 %) и Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (6.6 %).

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во јули 2020 година, изнесува 27 231 денари.

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

Почитувани членови,

Институтот на сметководители и овластени сметководители Ве замолува да ги ажурирате вашите меил адреси, доколку имате направено било каква промена.

Со почит,
ИСОС

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТА
Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот covid-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година, работодавачот може да оствари право на финансиска поддршка во износ најмногу до 14.500 денари месечно по работник, согласно со работното време (полно или неполно работно време) на кое е пријавен работникот, намалено за работното време за кое се остварува надоместок на плата кој не паѓа на товар на работодавачот.

Почитувани,

Во продолжение измените на Уредбата за финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април и мај 2020 година, објавени во службен весник бр.113

Службен весник 113

Со почит,
ИСОС

The Institute of Accountants and Authorized Accountants informs that the Registry of Chartered Accountants and the Register of Accountants are supplemented with certificate holders for which the enrollment procedure has been completed in accordance with the Law on Accounting Performance.

Page 1 of 10

About Us

The Institute of Accountants and Chartered Accountants of the Republic of Macedonia is a professional association of accountants and authorized accountants, established in accordance with the Law on Performing an Accounting Activity. The institute is founded in order to improve the accounting profession.

CONTACT INFO

Djuro Strugar No.5
(Tehnometal Vardar Building)
floor 1, loop 132/133
1000 Skopje Republic of Macedonia

389 (0)2 3200030

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69