КОРИСНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ НЕ СМЕАТ ДА ГО НАМАЛАТ БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИ ДО ЈУЛИ 2020 ГОДИНА

06 Мај 2020

Во Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID – 19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година (,,Службен весник на РСМ’’ бр.113/2020), се утврдува дека за времетраење на финансиската поддршка согласно со оваа уредба со законска сила и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули 2020 година) бројот на вработени кај работодавачот кој користи финансиска поддршка за исплата на плати, во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, не смее да се намалува, освен заради:

- пензионирање и смрт на работник,

- откажување на договорот за вработување од страна на работникот,

- откажување на договорот за вработување без отказен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски,

- спогодбено преземање на работник,

- престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда и

- престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа.

Вкупниот број на вработени кај работодавачот - корисник на финансиска поддршка не смее да се намали заклучно со месец јули 2020 година за повеќе од:

- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка,

- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка и

- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во месецот за кој користел финансиска поддршка.

Ако намалениот број на вработени пресметан нагоре наведениот начин е нецел број, бројот се заокружува на првиот поголем цел број. Бројот на вработени што работодавачот корисник на финансиска поддршка треба да го задржи ги вклучува вработените на неопределено време, определено време и вработените со работно време пократко од полното работно време.

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69