Најнови информации

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани членови на ИСОС, во продолжение известување за моменталната состојба со барања: 757 - Барања за сметководител/овластен сметководител 45 - Барања за упис во регистар за сметководител/овластен сметководител 94 - Барања за лиценца за вршење сметководствени работи   Истите ќе се обработат во најбрз можен рок, за што ќе имаме дополнителна објава.   - Известување  

ИЗВЕСТУВАЊЕ

На ден 21.11.2022 е извршена промена во тековната состојба и упис на Вршител на должност на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија. За вршител на должност е именувано лицето Весна Прентоска. Воедно ве известуваме дека Вршителот на должност, ќе постапува согласно член 72 став 6 од Закон за вршење на сметководствени работи (Службен весник на РСМ бр. 173/22 од 01.08.2022).   * Известување

Линкови од УФР

Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2016 годинаhttps://www.ufr.gov.mk/?p=2181 Извештај за спроведената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2020 годинаhttps://www.ufr.gov.mk/?p=2187 Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)https://www.ufr.gov.mk/?p=2959 Упатство за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам (кое има за цел да им помогне на субјектите во процесот во изготвување на интерната проценка на ризикот од ПП/ФТ, односно соодветно да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ во работењето со своите клиенти)https://www.ufr.gov.mk/?p=1849 Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик (со цел да им помогне на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик и со тоа да ги почитуваат обврските кои произлегуваат од Законот)https://www.ufr.gov.mk/?p=1852 Упатство за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функцииhttps://www.ufr.gov.mk/?p=1850 Упатство…
Почитувани, Управата за финансиско разузнавање во овој период интензивно спроведува активност за регистрација на субјектите на Рестриктивниот портал на Управата кој е интегрален дел од веб страната на Управата, кое регистрирање ќе биде од голема полза за субјектите при анализа на сомнителните трансакции и соработката со Управата.Имено во моментот акцентот е ставен на регистрацијата на   Друштвата за сметководство,ТП-Овластените сметководители и ТП сметководителите. Управата со овој E-MAIL ВЕ ЗАДОЛЖУВА И ВИ ДАВА ИНСТРУКЦИИ ДА ГО ОБЈАВИТЕ ОВА НАШЕ ИЗВЕСТУВАЊЕ И СООПШТЕНИЕ НА ВАШАТА WEB СТРАНА И  ДА ГО  ПРОСЛЕДИТЕ  УРГЕНТНО ПОДОЛУ ПРИЛОЖЕНИОТ E-MAIL до сите Друштвата за сметководство, ТП-Овластени сметководители и ТП сметководители кои се регистрирани во вашите Официјални Регистри за поднесување и добивање на пристап до Рестриктивниот портал на Управата.Веднаш по објавувањето на Известувањето на вашата Web страна за тоа задолжително треба да не известите по Е-mail. Исто така секој Петок до 14 часот е потребно  да не известувате по…
Нов Предлог-закон за сметководствени работи со којшто се унапредува сметководствената професија е предложен од страна на Министерството за финансии и истиот вчера е усвоен на владина седница. Законот е изготвен низ инклузивен процес на консултации со сите засегнати страни, при што се прават клучни промени во насока на подигање на капацитетите и стручната подготвеност на сметководителите, со задолжително полагање испит за влегување во професијата, како и со зголемување на бројот на часовите за континуирано професионално усовршување (КПУ). Дополнително, Предлог-законот е во насока на либерализација на пазарот на организирање обуки за вршење сметководствени услуги, при што се овозможува влез на нови правни субјекти врз основа на претходно исполнети критериуми.
Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.
Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека на ЕНЕР е објавен Предлог законот за вршење сметководствени работи. Во продолжение следи линкот до Предлог законот. Предлог закон за вршење на сметководствени работи

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,На ден 21.07.2021 во просториите на ИСОС се одржа седница на УО на ИСОС Во прилог: * Записник од седница* Прилог на записник од седницата Со почит,ИСОС
Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во мај 2021 година, во однос на мај 2020 година, изнесува 108.9.Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Уметност, забава и рекреација (29.8 %), Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (28.7 %) и Други услужни дејности (14.7 %).Зголемување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (7.3 %), Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (5.6 %) и Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината (5.5 %).Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во мај 2021 година изнесува 42 917 денари.

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69