Најнови информации

Почитувани,
На ден 29.05.2020 се одржа седница на УО на ИСОС, во прилог записник од истата, кој е потврден од сите членови на УО и присутните гости преку мејл комуникација

* Записник

Со почит,
ИСОС

Од денес 01.06.2020 до 07.06.2020 година, работодавачите може да поднесуваат Барања за финансиска поддршка за исплата на плата за месец мај 2020 година, односно до 05.06.2020 година Барања за субвенционирање на 50% од придонеси од задолжително социјално осигурување и Барање за финансиска поддршка на самостојните вршители на дејност.
Во месецот што измина Управата за јавни приходи прими, провери и обработи вкупно 23 861 барања за финансиска поддршка за исплата на плата на повеќе од 120 илјади вработени. Мал број на барања се сеуште во постапка на проверувањеи обработување.Само мерката финансиска поддршка за исплата на плати за месец април ја искористиле 19 350 компании за 127 426 вработени лица од кои:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Поради приближувањето на одредени рокови пропишани со ЗВСР како и фактот за истечениот мандат на сите Комисии и Надзорниот одбор на Институтот, се обративме до надлежното министерство со известување и барање

* Допис до Министерство за Финансии / Министер за Финансии
* Допис до Министерство за Финансии / Дополнителен технички Министер за Финасии

 

Со почит,
ИСОС

 

Почитувани,

Во прилог линк од 58та седница на влада во коj е објавена уредбата.

Со почит
ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.137/2020), се уредуваат условите, начинот и постапката за користење на финансиската поддршка.

Со Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (,,Службен весник на РСМ’’бр.136/2020), невработеното лице на кое работниот однос му престанал во периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година, независно од времето поминато во работен однос, може да оствари право на паричен надоместок во висина од 50% од месечна нето плата на работникот исплатена за последниот месец, но не повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во Република Северна Македонија, објавена за последниот месец, во случај кога работниот однос му престанал со давање на писмена изјава од страна на работникот, спогодбено му престанал работниот однос или работниот однос му престанал со отказ од страна на работодавачот, за времетраење од два месеци, сметано од престанокот на работниот однос.

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ

на писма за интерес со понуда за ревизија од страна на правни лица, согласно Законот за ревизија, Ревизорските стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Кодексот на етика на овластените ревизори, над матерјално финансиското работење на Институтот за 2019 година.

Страница 3 од 109

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69