Најнови информации

Економски мерки за поддршка на бизнис секторот

Владата на Република Северна Македонија објави сет мерки за поддршка на бизнис секторот во насока на амортизирање на штетите предизвикани со прогласување на пандемијата на коронавирусот - Covid 19.
Првата мерка се однесува на директна финансиска поддршка на ликвидноста кај микро, мали и средни компании од страна на Развојната банка на Северна Македонија, односно обезбедување на бескаматни кредити во износ од 3 до 30.000 евра. Микро компаниите, до 10 вработени, ќе може да подигнат кредит од 3 до 5 илјади евра, малите компании со 10 до 50 вработени, ќе може да подигнат кредит од 10 до 15 илјади евра и средните компании со 50 до 250 вработени, ќе може да подигнат кредит од 15 до 30 илјади евра. Грејс периодот на овие кредити ќе биде 6 месеци, а рокот на отплата 2 години.

Со цел елиминирање на секоја можност за ширење и превенција од Covid-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи известува дека го ограничува времето за прием на странки од 08:00 до 12:00 часот во Генерална/Регионални дирекции/одделенија/шалтери, а Даночното Одделение Дебар и мобилните даночни шалтери ќе бидат затворени додека траат препораките од Владата на Република Северна Македонија односно до 24 март 2020.

Управата за јавни приходи ги советува граѓаните и даночните обврзници наместо да доаѓаат лично во Управата за јавни приходи, да ги користат електронските услуги е-Даноци, e-Персонален данок, МојДДВ, kontaktcentar.ujp.gov.mk, како и да контактираат со УЈП преку е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и телефонските броеви 0800 33 000 (само од фиксна) и 02 3253 200 (од сите оператори).

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека нема да презема никакви дополнителни мерки и да доставува решенија за присилна наплата.

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека нема да доставува решенија за присилна наплата од парични средства по основ на сите даноци и други јавни давачки (глоби, судски такси), за сите оние обврзници кои ги немаат подмирено своите обврски кон УЈП. Оваа мерка ќе важи се додека траат препораките и мерките на Владата на Република Северна Македонија и Министерството за здравство, а се однесуваат на спречување на ширењето на корона вирусот.

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ!!!

Почитувани членови на Институтот,

Ве информираме дека, согласно препораките и одлуките на Владата на Република Северна Македонија кои се поврзани со актуелната состојба и појавата на Ковид-19 (корона вирус) Институтот на сметководотители и овалстени сметководители на РМ презема превенција за заштита на вработените и своите членови и други заинтересирани сметководители и овластени сметководители, сметано од понеделник 16 Март 2020 година до наредното известување, Институтот ќе работи со скратено работно време од 9:00 до 13:00 часот.
Сите потребни документи Ве молиме доставувајте ги по пошта и/или во поштенското сандаче на Институтот, избегнувајте ги посетите во нашата канцаларија на Ул. Црвена Скопска Општина бр. 10 Скопје.
Ве советуваме да го намалите интензитетот на посетите во нашата канцеларии.
Воедно, Ве известуваме дека можете да не контактирате во и надвор од работното време преку службените мобилни телефони: 070/283807 и 070/326891, како и преку следните мелови: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. и contact@isos,com.mk

Со почит,
ИСОС

Централниот регистар преку својот веб портал објави известување до трговските друштва и другите обврзници за поднесување на Годишна сметка, дека рокот за поднесување на Годишна сметка се продолжува до 24.03.2020 година
Согласно известувањето, продолжувањето на рокот за поднесување на Годишна сметка е поради новонастанатата ситуација и мерките од Владата за заштита и превенција од вирусот covid-19, но и во согласност со член 477 од ЗТД.

Се известуваат даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен биланс за оданочување на добивка (образец “ДБ”), Даночен биланс на вкупен приход (образец “ДБ-ВП”), Даночен биланс на непрофитни организации (образец “ДБ-НП/ВП”), Годишeн даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (образец “ДЛД-ДБ”) и Биланс на приходи и расходи (образец “Б”) за 2019 година.

Согласно препораките на Владата на Република Северна Македонија за преземање мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), Управата за јавни приходи информира дека рокот за поднесување на обрасците “ДБ”, “ДБ-ВП”, “ДБ-НП/ВП”, “ДЛД-ДБ” и “Б, се продолжува заклучно со 24 март 2020 година (вторник).

Во продолжение  линк од оригиналната објава

http://www.ujp.gov.mk/mk/javnost/soopstenija/pogledni/750

 

 

 

Почитувани,

Со оваа одлука заради спречување на внесување и ширење и можноста од заразување од Коронавирус COVID-19, а со цел обезбедување заштита на здравјето на населението на територијата на Република Северна Македонија, се наредуваат следниве мерки:

* Одлука

Со почит,
ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Страница 6 од 99

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69