Најнови информации

Известување

Потсетување на објава  од 31.01.2019 во врска со ЗСППФТ

Почитувани,
Сите вршители на сметководствени работи, согласно Законот за вршење сметководствени работи, Ве известуваме за следното:

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Почитувани,

По барање на УФР во согласност со член 115 став 1 и 2 од Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (Сл.весник 120/18) задолжително треба да доставите податоци за сите ваши клиенти (правни лица) за кои водите сметководство и сте овластен сметководител. Во прилог ви доставуваме Табела бр.26 во која треба да се внесат податоците за клиентите (правни лица) и да се достават до Институтот на сметководитеоли и овластени сметководители на РМ што е можно побрзо но најдоцна до Петок 12.04.2019 година. Пополнувањето на сите полиња со податоци во Табелата бр.26 е задолжително без исклучок.Стручната служба на ИСОС консолидираната листа од прибраните податоци за клиентите (правни лица) ќе ја достави до УФР со цел превземање на активности од УФР за навременото пополнување и внесување на податоците во Регистарот на вистински сопственици, по неговото воспоставување согласно одредбите од Законот за СППФТ(Сл. Весник 120/18).
Табелата доставете ја на следната email адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

Со почит,
ИСОС

Почитувани членови на ИСОС,
На ден 21.03.2019 година Управниот одбор на ИСОС одржа седница во просториите на институтот.
Во продолжение линк од записникот на седницата

* Записник од седница 21.03.2019

* Одлука

Со почит,
ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ информира дека Регистарот на друштва за вршење сметководствени услуги и Регистарот на ТП – овластени сметководители се дополнети со правните субјекти кои се стекнаа со правото за добивање на лиценца за работа согласно Законот за вршење на сметководствени работи и кои се запишани во соодветните регистри.

Известување

Почитувани ченови на ИСОС,

Управниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители на седницата одржана на 13.03.2019 година донесе одлука за свикување на годишно собрание.
Во прилог Дневен ред за Собрание.

* Дневен ред на собрание

Со почит,
ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Страница 8 од 80

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69