Најнови информации

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на домашна платежна картичка наменета за купување на македонски производи и услуги за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.137/2020), се уредуваат условите, начинот и постапката за користење на финансиската поддршка.

Со Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (,,Службен весник на РСМ’’бр.136/2020), невработеното лице на кое работниот однос му престанал во периодот од 11 март 2020 година до 30 април 2020 година, независно од времето поминато во работен однос, може да оствари право на паричен надоместок во висина од 50% од месечна нето плата на работникот исплатена за последниот месец, но не повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во Република Северна Македонија, објавена за последниот месец, во случај кога работниот однос му престанал со давање на писмена изјава од страна на работникот, спогодбено му престанал работниот однос или работниот однос му престанал со отказ од страна на работодавачот, за времетраење од два месеци, сметано од престанокот на работниот однос.

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ

на писма за интерес со понуда за ревизија од страна на правни лица, согласно Законот за ревизија, Ревизорските стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија и Кодексот на етика на овластените ревизори, над матерјално финансиското работење на Институтот за 2019 година.

Седницата на Управен одбор ќе се одржи на ден 29.05.2020 година (петок) со почеток во 12,00 часот во просториите на Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.
За седницата се предлага следниот:

Почитувани,
Ве известуваме дека УО на Институтот ќе одржи седница на 29.05.2020 година во 12 часот во просториите на ИСОС на ул. Црвена Скопска Општина бр.10 Скопје.
Почнувајќи од оваа седица УО ќе повикува да присуствуваат заинтересирани членови од нашите подружници. За седницата на 29.05.2020 год. ги повикуваме заинтересираните членови на градовите Гостивар и Гевгелија да го пријават своето присуство на официјалните маил адреси на Институтот. Поради актуелната состојба може да присуствуваат најмногу четворица колеги (по двајаца од град Гостивар и Гевгелија).
УО на секој нареден состанок ќе повикува претставници од други подружници/градови.


Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Со почит,
ИСОС

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во март 2020 година, во однос на март 2019 година, изнесува 108.1.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Образование (13.3 %), Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (11.5 %) и Преработувачка индустрија (10.6 %).
Намалување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (15.9 %), Уметност, забава и рекреација (15.5 %) и Стручни, научни и технички дејности (8.7 %).
Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во март 2020 година, изнесува 39 437 денари.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во март 2020 година, во однос на март 2019 година, изнесува 107.4.
Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Образование (12.2 %), Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли (11.2 %) и Преработувачка индустрија (9.8 %).
Намалување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (15.6 %), Уметност, забава и рекреација (15.4 %) и Стручни, научни и технички дејности (9.9 %).
Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во март 2020 година, изнесува 26 422 денари.

Страница 9 од 114

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69