Најнови информации

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Информација

Трговецот поединец-сметководител, трговецот поединец-овластен сметководител и друштвото за вршење сметководствени работи се должни најдоцна до 31 јануари во тековната година да му достават на Институтот список на лица вработени како сметководители и овластени сметководители со регистарски број под кој се запишани во соoдветниот регистар кај Институтот и доказ за годишно осигурување од штета при вршење на  професионална дејност во износ утврден во член 21 став (2) точка 5) од овој Законот за вршење сметководствени работи.

Почитувани членови,

На ден 15.01.2019 година се одржа седница на Управен одбор на ИСОС, во продолжение записник од седницата

 * Записник од седница на Управен одбор на ИСОС

* Известување од Управен Одбор

* Известување до ЦРМ

* Барање за издавање потврда

Со почит,

ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Известувања

Почитувани членови на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ

Во делот Акти/Законска регулатива/Закони преку следните линкови објавите на актуелните законски решенија во Службен весник на РМ број, 241/ 247 и 248 од 31.12.2018 година

Институтот на сметководители и овластени сметководители информира дека Регистарот на овластени сметководители и Регистарот на сметководители се дополнети со носители на уверенија за кои е завршена постапката за упис, согласно Законот за вршење сметководствени работи.

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ информира дека Регистарот на друштва за вршење сметководствени услуги и Регистарот на ТП – овластени сметководители се дополнети со правните субјекти кои се стекнаа со правото за добивање на лиценца за работа согласно Законот за вршење на сметководствени работи и кои се запишани во соодветните регистри.

Институтот на сметководители и овластени сметководители објавува:

* Оглас за прибирање на понуди за ревизија

Понудите може да се испраќаат во електронска форма на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или на адресата на ИСОС Ѓуро Стругар бр.5 кат 1, лок 132/133 1000 Скопје, Република Македонија
(зграда Технометал Вардар)

Со почит,

ИСОС

Страница 9 од 77

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69