Најнови информации

Започнувајќи од среда - 08.04.2020 година, работното време на Регионалните Регистрациони Канцеларии и Регистрационите Канцеларии на Централен регистар ќе биде од 08:00 до 14:00 часот, во согласност со одлуката на Владата на Република Северна Македонија за посебен режим на движењето на граѓаните на територијата на целата држава.

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека од среда 08.04.2020 година приемот на странки во Регионални дирекции/одделенија/шалтери ќе биде од 09:00 до 12:00 часот.

Оваа промена е согласно Одлуката за утврдување на распоред на работното време во Владата на Република Северна Македонија, министерствата и другите органи на државната управа објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.92 /2020 од 06/04/2020, и воведување на забрана на движењето за сите граѓани на ниво на целата територија на Република Северна Македонија, секој работен ден, од понеделник до петок, од 16:00 часот до 05:00 часот наредниот ден.

Управата за јавни приходи апелира даночните обврзници наместо да доаѓаат лично во Управата за јавни приходи, да ги користат електронските услуги е-Даноци, e-Персонален данок, МојДДВ, kontaktcentar.ujp.gov.mk

Дополнителни ограничувања на движењето за граѓаните на територијата на целата држава, за време на работните денови и викендите, со важност од среда, 8.4.2020, од 16 часот

Владата на Република Северна Македонија на предлог на Комисијата за заразни болести во рамки на Министерството за здравство и Генералниот кризен штаб, донесе дополнување на Одлуката за забрана за движење на граѓаните во целата територија на државата, односно за продолжување на полицискиот час на целата територија на Северна Македонија.

Владата на Република Северна Македонија денес го пушти во употреба првиот контакт центар наменет за поддршка на бизнисот и граѓаните во врска со економските прашања во услови на справување со кризата предизвикана од КОВИД-19. Компаниите и физичките лица со јавување на телефонскиот број 02/324-8040 ќе ги добиваат сите потребни информации и појаснувања во врска со начинот и можноста за користење на економски и други државни мерки поврзани со справување со состојбата со КОВИД -19.

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредба состојба донесена од Владата на Република Македонија, објавена во ,,Службен весник на РСМ бр.89’’, висината на стапката на казнената камата за време на траење на вонредната состојба се определува на месечно ниво и тоа во висина на каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Северна Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од претходниот месец, зголемена за пет процентни поени во трговските договори и договорите меѓу трговци и лица на јавното право, односно зголемена за четири процентни поени во договорите во кои барем едното лице не е трговец (законска казнена камата).

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи донесена од Владата на Република Северна Македонија, објавена со ,,Службен весник на РСМ бр.90/2020’’, се определува дека роковите во кои согласно Законот за работните односи, во случај на мирување на правата и обврските од договорот за вработување и мирување на работен однос на работник упатен на работа во странство и на брачниот другар, работникот има право да се врати на работа, престануваат да течат за време на траење на вонредната состојба и се продолжуваат за 15 дена од денот на истекот на траењето на вонредната состојба.

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), ) во периодот од 1 април до 30 јуни 2020 година физичките лица кои се корисници на финансиски лизинг по договорите за финансиски лизинг кои се склучени заклучно со 31 март 2020 година ги плаќаат обврските на месечен ануитет намален за најмалку 70% од редовниот месечен ануитет, а давателите на финансиски лизинг не смеат да пресметуваат и наплатуваат надоместоци, трошоци провизии и/или казнени камати.

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), се уредуваат условите, начинот и постапката за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за месеците април и мај 2020 година.

Страница 10 од 109

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69