Најнови информации

Денес 12 Јуни 2020 година на вториот ден од онлајн конференцијата беше укажано на сметководствените импликации на кризата предизвикани од Covid - 19 што се треба да знае сметководителот во вакви услови на работење, кои се приоритетите и предизвиците, што се треба да се испланара и анализира, водејќи сметка за транспарентноста и обрнувајќи внимание на измамите во време на криза како што се сајбер нападите.
Во вториот дел презентерот обрна внимание и даде практични примери за деловните комбинации за консолидација акцентирајќи ги датумот на стекнување, пресметка на гудвил и добивка, признавање и мерење, контрола, делокругот на консолидираните финансиски извештаи како и постапка на консолидација.

Почитувани,

Ве известуваме дека Управниот одбор на Институтот ќе одржи седница на 17.06.2020 година (среда) во 12 часот во просториите на ИСОС на ул. Црвена Скопска Општина бр.10 Скопје.

За седницата на 17.06.2020 год. ги повикуваме заинтересираните членови од подружница Скопје (по еден претставник од општина Аеродром и општина Кисела Вода) и по еден претставник од градовите Берово, Виница и Кочани, да го пријават своето присуство на официјалните маил адреси на Институтот.

Седницата на Управен одбор ќе се одржи на ден 17.06.2020 година (среда) со почеток во 12,00 часот во просториите на Институт на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија.
За седницата се предлага следниот:

Повик за прибирање:

1. Писма за интерес од страна на физички лица за учество во Комисијата за проверка на преводот од англиски јазик на македонски јазик на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти (МСФИ за МСС)

     * Објава

Денес 11 Јуни 2020 година започна конференцијата на тема АКТУЕЛНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА во организација на Економскиот Факултет од Скопје и Институтот на сметководители и овластени сметководители. По поздравните зборови на Деканот на Економскиот Факултет и Претседателот на Институтот беа презентирани резултатите од спроведената Анкета која во основа укажа на "парализа" во функционирањето на професионалните сметководители и комуникација со клиентите, работа во услови на неизвесност и неочекувани екстремни предизвици. Потоа беше презентиран новиот Кодекс за професионалните сметководители со акцент на нивната независност почитување на основните принципи и норми, иницијатива за примена на новите технологии, градење на доверба, критичка улога на етиката и професионалното расудување во дигиталното доба и промовирање на етичкото расудување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани,

Состанокот на УО на ИСОС закажан за во понеделник на 08.06.2020 год. се презакажува за 17.06.2020 год. Ве известуваме дека дополнително ќе биде објавен дневниот ред.

Со почит,
УО на ИСОС

Заклучно со вториот ден од јуни, од страна на работодавачите и самовработените лица поднесени се вкупно 27.100 барања за користење на мерките за финансиска поддршка за месец мај 2020.

  • За мерката - Финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност образец БФС-СВД поднеле 4.733 самовработени лица од кои 4.064 барања се прифатени.
  • За мерката - Финансиска поддршка за исплата на плата за мај 2020, образец БФП-ИП поднеле 20.127 компании од кои 16.610 барања се прифатени.
  • За мерката - Субвенционирање на исплатата на придонеси од задолжително осигурување образец БС-ПЗСО поднеле 2.240 компании од кои 1.909 барања се прифатени.

Мерките се реални, мерките се остваруваат, поднесете барање БФС-СВД или БС-ПЗСО до 5 јуни, односно барање БФП-ИП до 7 јуни.

КОНФЕРЕНЦИЈА

Почитувани,
Ве известуваме дека Институтот на сметководители и овластени сметководители во соработка со Економскиот факултет од Скопје кој оваа година прославува 70 години од своето постоење организираат тродневна онјалн конференција на 11, 12 и 15 јуни 2020 година на тема „Актуелните предизвици за сметководството и професионалното усовршување во услови на пандемија„
(врз основа на Одлука донесена согласно член 10 став (3) точките 21) и 22) од Законот за вршење сметководствени работи и член 61 и 63 од Статутот на Институтот)

Страница 2 од 109

ЗА НАС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија е професионално здружение на сметководителите и овластените сметководители, основано во согласност со Законот за вршење на сметководствена дејност. Институтот се основа со цел унапредување на сметководствената професија и организирано делување.

КОНТАКТ ИНФО

Ѓуро Стругар бр.5
(зграда Технометал Вардар)
кат 1, лок 132/133
1000 Скопје, Р. Македонија

+389 (0)2 3200030

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Жиро Сметка
Прокредит Банка
380-1771093051-38

НЛБ Тутнска Банка
210-0682971602-69