Lajmet e fundit

Njoftim nga Bordi Drejtues të ISOS

Të nderuar anëtarë të ISOS

Njoftim - nga Bordi Drejtues

Me respekt,
Isos

Raport nga Bordi Mbikëqyrë

Të nderuar anëtarë të ISOS.
Në vayhdim link nga procesverbali i seancës

Njoftim

Me respekt
ISOS

Njoftim

Të nderuar anëtarë të ISOS,

Rikujtim mbi shpalljen e dates 31.01.2019 ne lidhje me ZSPPFT

Njoftim

Me respekt,
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Të nderuar,

Me kërkesë të NJIF-së në pajtim me nenin 115 paragrafi 1 dhe 2 për parandilim te larjes së parave dhe financim të terroriymit (Gayeta zyratre 120/18) për krijimin e një regjistri të pronarëve të ligjshem nga QKZH jeni të detyruar të paraqisni të dhënat për të gjithë klientët tuaj (persona juridik) për të cilët ju jeni përgjegjës dhe kontabilist i autorizuar. Ne vazhdim  Tabela nr.26 e cila duhet të plotësohet me të dhëna për klientët (persona juridik) dhe të dorëzohet në institutin e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar te RM-së më së voni deri të Premten 12.04.2019. Mbushja e të gjitha kolonave në tabelën nr.26 është e domosdoshme.

Tabelën dergojeni ne emailin si vijon: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Me respekt,
ISOS

Raport nga Bordi Drejtues

Të nderuar anëtarë të ISOS.
Më datë 21.03.2019 këshilli drejtues mbajti mbledhje ne hapësirat e institutit. Në vazhdim link nga rendi i ditës

Rendi i dites 21.03.2019

Vendim

Me respekt
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar të Maqedonisë njofton se regjistrat e shoqatave që kryejnë shërbime kontabiliste dhe regjistrat e TP – Kontabilist te autorizuar janë permbushur nga personat juridikë që kanë fituar të drejtën për licencë në pajtueshmeri me Ligjin për shërbime kontabël dhe janë të regjistruara në regjistrat përkatës.

Faqja 3 di 7

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69