Lajmet e fundit

Raport nga Bordi Drejtues

Të nderuar anëtarë të ISOS.
Më datë 15.02.2019 në hapësirat e ISOS u mbajt mbledhja e këshillit drejtues të ISOS. Në vayhdim link nga procesverbali i seancës.

* Procesverbal nga seanca e këshillit drejtues të ISOS

Me respekt
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Njoftim

Të nderuar anëtarë të ISOS,

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Çertifikuar të RM-së i drejton anëtarët e saj që të angazhohen aktivisht në dhënien e sugjerimeve / vërejtjeve konstruktive mbi Projektligjin për Praktikat e Kontabilitetit të miratuara nga Ministria e Financave e Republikës së Maqedonisë. Ju lutemi t'i dërgoni në email zyrtar për këtë qëllim në adresën Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. në një dokument PDF.

Me respekt,
Isos

Njoftim-Ligjin mbi kontabilitetin

Të nderuar anëtarë të ISOS,

 * Njoftim-Ligjin mbi kontabilitetin

Me respekt,
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar të Maqedonisë njofton se regjistrat e shoqatave që kryejnë shërbime kontabiliste dhe regjistrat e TP – Kontabilist te autorizuar janë permbushur nga personat juridikë që kanë fituar të drejtën për licencë në pajtueshmeri me Ligjin për shërbime kontabël dhe janë të regjistruara në regjistrat përkatës.

Njoftim

Të nderuar anëtarë të ISOS.
Më datë 01.02.2019 në hapësirat e ISOS u mbajt mbledhja e këshillit drejtues të ISOS. Në vayhdim link nga procesverbali i seancës.

* Procesverbal nga seanca e këshillit drejtues të ISOS
* Përgjigje deri tek Regjistri Qendror
* Përgjigje nga Regjistri Qendror

Me respekt
ISOS

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Faqja 6 di 9

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69