Lajmet e fundit

Njoftim nga DAP

Të nderuar anëtarë të ISOS,

* Njoftim nga DAP

Me respekt,
ISOS

Raport nga Bordi Drejtues

Të nderuar anëtarë të ISOS,
Në vazhdim linqet e raporteve deri tek DAP

 * Kërkesë DAP

Me respekt,
ISOS

Raport nga Bordi Drejtues

Lista e kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar të regjistruar në regjistrat përkatës në pajtim me nenin 20 të Ligjit mbi kryerjen e shërbimeve kontabiliste.

Të nderuar anëtarë të ISOS,
Në vazhdim linqet e raporteve deri tek DAP dhe Regjistri Qendrorë i RM-së

* Kërkesë DAP

* Kërkesë Regjistri Qendrorë

Me respekt,
ISOS

Njoftim

Të nderuar anëtarë të ISOS,

* Njoftim - Regjistri Qendror

Me respekt,
Isos

Instituti i kontabilistëve dhe kontabilistëve të autorizuar njofton se regjistri i kontabilistëve të autorizuar dhe regjistri i kontabilistëve përmbushen me antarë te certifikuar,për të cilët ka përfunduar proceduara e regjistrimit në përputhshmëri me Ligjin mbi kryerjen e shërbimeve kontabël.

Njoftim

Tregtarë individual-kontabilistë ,tregtarë individual-kontabilistë të autorizuar dhe shoqata për kryrjen e shërbimeve kontabël, janë të detyruar që të dorëzojnë në institut listën e personave të punësuar si kontabilistë dhe kontabilistë të autorizuar me numrin e regjistrimit me të cilin janë te regjistrur në institut, si dhe dëshmi për sigurim vjetor kundër dëmtimit gjatë kryerjes së veprimtarisë profesionale në shumën e përcaktuar në nenin 21 paragrafi (2) pika (5) të këtij ligji, për kryerjen e shërbimeve kontabiliste.

Të nderuar anëtarë,
Më 15 janar 2019, u mbajt një takim i Bordit Drejtues të ISOS, procesverbali i seancës si vijon:

 * Procesverbali i seancës së Bordit Drejtues të ISOS

* Raport nga Bordi Drejtues

* Njoftim deri tek Regjistri Qendror i RM-së

* Kërkesë për lëshimin e çertifikatave

Me respekt,
ISOS
Faqja 6 di 7

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69