Bordi mbikqyres

 

Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga një kryetar  dhe katër anëtarë me mandat trevjeçar. Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës nuk mund të jenë anëtarë të organeve dhe komisioneve të tjera të Institutit. Bordi mbikëqyrës sjell vendime me votim publik dhe me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Kompetencat e Bordit Mbikëqyrës:

- kontrollë të veprimtarisë materiale dhe financiare të Institutit,

- përzgjedh Presidentin dhe anëtarët e Bordit Drejtues sipas  mendimit paraprak pozitiv nga Ministri i Financave,

- shqyrton programin vjetor për punë dhe zhvillim dhe planin vjetor financiar të Institutit dhe jep mendim për të njëjtën në Kuvend,

- shqyrton llogarinë vjetore dhe raportin vjetor për punën e Institutit dhe jep mendimin për kuvendin,

- miraton rregulloren e punës së bordit drejtues ,

- shqyrton raportet mbi veprimtarinë e bordit drejtues,

- kryen kontroll mbi punën e Institutit në përputhje me Ligjin, Statutin dhe aktet e tjera të Institutit,

- propozon masa që duhent të ndërmiren për të eliminuar parregullsitë dhe paligjshmëritë në punën e Institutit,

- të dorëzojë një raport për punën e tij në Kuvendin e Institutit dhe Ministrin e Financave për ti informuar,

- në rast të përzgjedhjes së Presidentit dhe anëtarëve të Bordit Drejtues , Bordi Mbikëqyrës, sa Brenda 15 ditëve nga dita e përzgjedhjes , zgjedh një   president   të ri dhe anëtarë të rinj të Bordit Drejtues.

 

Bordi Mbikëqyrës:

Saso Radenkoviç

Blagoja Grozdanov

Jane Poposki

Arif Asipi Ramadani

Orce Naumovski

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.