Komisionet

 

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të Autorizuar në pajtim me nenin 37 të Statutit, me qëllim të kryerjes së veprimtarive brenda fushëveprimit të tij, ka themeluar Komisionet e mëposhtme

 

1) Komisioni Disiplinor

2) Komisioni për Standarde Raportuese Financiare

3) Komisioni i Etikës

4) Komisioni për Arsim, Trajnim dhe Publikime

5) Komisioni për provim të kontabilistëve dhe  kontabilistëve të autorizuar

6) Komisioni për monitorimin dhe kontrollë të punës

7) Komiteti i Auditimit të provimeve të kryera për  kontabilistë dhe  kontabilistë të autorizuar

8) Komisione të tjera dhe këshilla të nevojshme për punën e Institutit

 

RRETH NESH

Instituti i Kontabilistëve dhe Kontabilistëve të autorizuar të Republikës së Maqedonisë është një shoqatë profesionale e themeluar në përputhshmëri me Ligjin për kryerjen e veprimtarisë kontabël. Instituti është themeluar me qëllim të përsosjes profesionale të kontabilistëve dhe organizimit të aktiviteteve tjera.

Kontakt info

Djuro Strugar Nr.5
(Ndërtesa Tehnometal Vardar)
kat 1, lok.132/133
1000 Shkup,
Republika e Maqedonisë

+389 (0)2 3200030

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Prokredit Banka
380-1771093051-38

NLB Tutunska Banka
210-0682971602-69